Skip to main content

Aparatura

Ocena barwy w komorze świetlnej

Ocena barwy w komorze świetlnej

Normy

ASTM D1729, ISO 3664


Przedmiot badania
Wizualna ocena barwy, różnicy barwy w odniesieniu do wzorca, wpływu rodzaju zastosowanego oświetlenia na postrzeganą barwę.

Zastosowanie
Zastosowanie komory świetlnej umożliwia znormalizowaną, powtarzalną i odtwarzalną ocenę barwy z pominięciem wpływu czynników zewnętrznych (innych źródeł światła, jego natężenia i charakterystyki widmowej) na potrzeby kontroli jakości i doboru barwy,
oceny barwy i zmiany barwy oraz wydruków. Komora świetlna pozwala na określenie wpływu różnych rodzajów oświetlenia
na subiektywne postrzeganie barwy przedmiotu (wykluczenie metameryzmu), ocenę zgodności barwy badanego obiektu z wzorcem oraz ocenę kolorystyczną dopasowania elementów uzyskanych w różnych technologiach (wytłaczanie, wtrysk,
barwienie w masie, tampodruk). Ocena barwy powierzchni znajduje zastosowanie w przypadku materiałów konstrukcyjnych, przedmiotów użytkowych, nadruków, ceramiki, pokryć, farb, powłok, lakierów, tynków, pigmentów, opakowań, tkanin, produktów spożywczych i kosmetyków.

Opis badania
Badanie ma charakter jakościowy i porównawczy. Wizualnej oceny barwy dokonuje się po umieszczeniu próbki badanej i referencyjnej (próbki odniesienia, wzorca koloru) w komorze świetlnej i równomiernym oświetleniu jej wybranym rodzajem światła
sztucznego: żarowego, jarzeniowego lub UV. Komora zapewnia ocenę barwy w otoczeniu wolnym od odblasków.


Wynik badania
Ocena i porównanie barwy próbki w odniesieniu do wzorca i dla różnych typów oświetlenia. Zmiana barwy w zależności od rodzaju oświetlenia określonego przez rodzaj jego źródła. Określenie obecności i natężenia fluorescencji (w świetle UV).

Aparatura
Komora świetlna Light Booth 3Color LB5 z lampami fluorescencyjnymi, żarowymi i UV. Standardowe, znormalizowane źródła światła (temperatura barwy): D65 (6500K), TL84 (4000K), CWF (4200K), F/A (2700K), UV (n. d.).

Opcje
Możliwy jest pomiar z jednoczesnym użyciem dwu lub większej liczby dostępnych źródeł światła.
Badania powiązane: pomiar połysku powierzchni, pomiar barwy i zmiany barwy.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM