Skip to main content

Aparatura

Spektroskopia w podczerwieni FTIR

Spektroskopia w podczerwieni FTIR

Przedmiot badania
Tworzywa sztuczne, ciecze, powłoki, próbki organiczne (części roślin), związki chemiczne i mieszaniny.


Zastosowanie
Analiza jakościowa. Badania kontrolne i porównawcze produktów, surowców. Analiza tworzyw sztucznych. Identyfikacja substancji. Identyfikacja charakterystycznych pasm absorpcyjnych związków chemicznych, materiałów, produktów. Identyfikacja tworzyw sztucznych. Weryfikacja czystości związków chemicznych, rozpuszczalników.


Opis badania
Rejestracja widma adsorpcyjnego / transmisyjnego FTIR próbki stałej lub ciekłej w zakresie 4000-400 cm-1 przy użyciu przystawki ATR.

Wynik badania
Widmo FTIR absorpcyjne lub transmisyjne próbki. Wskazanie i identyfikacja charakterystycznych pasm absorpcyjnych.


Aparatura
Spektrofotometr FTIR Thermo Scientific Nicolet iS50 z przystawką ATR.


Opcje
Pomiary transmisyjne w pastylce z KBr. Badania powiązane: analiza tworzywa sztucznego, MFI i reometria termoplastycznych tworzyw sztucznych, oznaczanie temperatury topnienia.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM