Skip to main content

Aparatura

Analiza tworzywa sztucznego

Analiza tworzywa sztucznego

Przedmiot badania
Tworzywa sztuczne polimerowe.


Zastosowanie
Analiza tworzywa sztucznego, np. elementu konstrukcyjnego. Szacowanie zawartości napełniacza w tworzywie.

Opis badania
Analiza tworzywa sztucznego metodami instrumentalnymi i analizy płomieniowej. Kontrola jakości, badania porównawcze surowców i produktów z branży tworzyw sztucznych, wdrażanie produkcji wyrobów.


Wynik badania
Wskazanie na matrycę tworzywa sztucznego, wykluczenie charakterystycznych typów tworzyw ze składu próbki.

Aparatura
Aparat do analizy termograwimetrycznej Netzsch TG 209 Libra. Aparat do skaningowej kalorymetrii różnicowej Netzsch DSC 209 F1 Phoenix. Spektrofotometr FTIR Thermo Scientific Nicolet iS50 z przystawką ATR.


Opcje
Badania powiązane: wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM