Skip to main content

Aparatura

Przyspieszone badania klimatyczne i starzeniowe w środowisku korozyjnym (solanka). Test mgły solnej i wodnej.

Przyspieszone badania klimatyczne i starzeniowe w środowisku korozyjnym (solanka). Test mgły solnej i wodnej.


Normy

PN-ISO 6270-2, PN-ISO 72153, PN-EN ISO 9227, ASTM B117, ASTM D2247, ASTM D1735

Przedmiot badania
Przyspieszone badanie klimatyczne odporności wyrobów, pokryć, materiałów na wodę, mgłę wodną, solankę i mgłę solną w warunkach cyklicznej zmiany temperatury, wilgotności i zasolenia.


Zastosowanie
Branże: motoryzacja, materiały konstrukcyjne, elewacyjne, tworzywa sztuczne, farby, lakiery, materiały budowlane, powłoki, łącza klejowe, metale, materiały wysokostopowe. Badanie wpływu czynnika korozyjnego (woda, mgła wodna, solanka, mgła solna)
na właściwości materiałów i wyrobów:
- określenie przyczepności powłoki do podłoża (ocena przygotowania podłoża)
oraz ocena trwałości powłoki lakierniczej na materiale przeznaczonym do produkcji
parapetów zewnętrznych,
- określenie odporności na korozję solną materiałów korodujących
- ocena trwałości materiałów konstrukcyjnych w środowisku mgły solnej,
- ocena trwałości materiałów dekoracyjnych w środowisku mgły solnej (elewacje
zewnętrzne oraz wewnętrzne, budownictwo).

Opis badania
Zakres temperaturowy dla badania odporności na działanie skroplin od temperatury otoczenia do 42°C (minimalna temperatura musi wynosić co najmniej 5°C powyżej temperatury otoczenia); dla badania odporności na działanie mgły solnej od temperatury otoczenia do 50°C stosuje się 5% lub 1% roztwór NaCl (wg ISO 9227).
Odtwarzalne i porównywalne wyniki badań uzyskuje się dzięki stałym parametrom pracy komory: przepływ solanki 750 cm3/h, ciśnienie rozpylania i temperatura w nawilżaczu (np. dla 1,1 bar, 69°C wg ISO 9227). Długość badania od: 16 do 96 godzin.


Wynik badania
Wizualna ocena zmian, fotografia wzorca i próbki. Określenie ubytku masy próbki, liczby i rozmieszczenia defektów korozyjnych, zmiany właściwości mechanicznych, czasu wystąpienia zmian korozyjnych; mikroskopowa analiza powierzchni.

Aparatura
Komora solna Weiss Technik Sc 450.


Opcje
Badania powiązane: pomiar zmiany barwy, badania starzeniowe UV, ocena barwy, udarność metodą Charpy'ego, właściwości mechaniczne przy zginaniu, ocena przyczepności do podłoża (adhezji, pull-off test).

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM