Skip to main content

Aparatura

Przyspieszone badania starzeniowe w komorze klimatycznej

Przyspieszone badania starzeniowe w komorze klimatycznej


Normy

PN EN 60068, ISO 16750-4


Przedmiot badania
Symulacja rzeczywistych warunków pracy i użytkowania wyrobów oraz materiałów poprzez cykliczne, przedłużone działanie temperatury i wilgotności.


Zastosowanie
Materiały budowlane i konstrukcyjne, tworzywa sztuczne, motoryzacja, elektronika, kleje, farby, lakiery, powłoki izolacyjne i antykorozyjne, kosmetyki, opakowania, farmacja, artykuły spożywcze. Symulacja warunków użytkowania, magazynowania i transportu produktów; testy statyczne oraz dynamiczne; testy klimatyczne krótko- i długotrwałe jako wstęp do badań wytrzymałościowych wyrobu po przebywaniu w warunkach zaostrzonych; obserwacja bieżąca funkcjonowania sprzętu elektronicznego w warunkach bardziej wymagających; wyznaczanie rozszerzalności liniowej materiałów i stabilności wymiarowej wyrobów.

Opis badania
Działanie na próbkę w sposób kontrolowany stałych lub zmiennych czynników środowiskowych – temperatury i wilgotności w zdefiniowanych cyklach badawczych.


Wynik badania
Pomiar określonej własności próbki (wyrobu) przed i po kondycjonowaniu w komorze klimatycznej. Ocena wizualna. Fotografia porównawcza próbki i wzorca przed i po zakończeniu badań.

Aparatura
Komora klimatyczna Espec ARS-0220. Zakres temperatur badania: od -75 do +180°C.
Zakres wilgotności: od 10 do 98% RH (zakres temperatury dla pracy z wilgotnością: od 10 do 95°C).
Objętość komory 220L.

Opcje
Badania powiązane: badania starzeniowe UV, termiczne badania starzeniowe, pomiar zmiany barwy, pomiar połysku powierzchni, ścieralność, wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT),
temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM