Skip to main content

Aparatura

Przyspieszone badania starzeniowe w świetle UV (odporność na promieniowanie UV)

Przyspieszone badania starzeniowe w świetle UV (odporność na promieniowanie UV)


Normy

ASTM G154 (cykl 1 – 8); ISO 4892-3 (cykl 1 – 3 i 6); EN 927-6 (cykl 2); GSB AL 631; ISO 11507
(metoda A i B); ISO 16474-3; PN-EN 13523-10 i inne


Przedmiot badania
Tworzywa sztuczne, materiały konstrukcyjne i budowlane, tynki, farby, lakiery, powłoki, zabezpieczenia antykorozyjne, materiały elewacyjne, geowłókniny, agrowłókniny, guma, materiały narażone na działanie czynników środowiska zewnętrznego.


Zastosowanie
Badania powłok, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych, pokryć dachowych bitumicznych i z tworzyw sztucznych oraz tkanin technicznych. Badania mają charakter porównawczy i przesiewowy. Można je odnieść do próbki wzorcowej lub porównywać wyniki pomiędzy badanymi próbkami. Badania te gwarantują przyspieszony efekt starzenia oraz zapewnienie takich samych
warunków w przypadku konieczności powtórzenia badań. Nie można jednoznacznie przeliczyć czasu przebywania próbek na warunki naturalne, jak to ma miejsce w przypadku lamp ksenonowych imitujących światło słoneczne. Wskazane jest równoczesne wykonanie badania tych samych próbek w warunkach naturalnych w terenie i wyznaczenie doświadczalne zależności zmian od czasu ekspozycji.

Opis badania
Przyspieszona symulacja działania naturalnych czynników klimatycznych (atmosferycznych, pogodowych: oświetlenia (promieniowanie z zakresu 300 – 400 nm), temperatury, wilgotności, kondensacji pary wodnej) na badany obiekt. Naświetlanie
próbek lampami fluorescencyjnymi w komorze testowej promieniowaniem UV-A lub UV-B o określonym natężeniu [W/m2] z widmem o maksimum natężenia promieniowania przy długości fali 313 nm lub 340 nm w powtarzalnym cyklu temperatury i wilgotności.
Standardowy test trwa 1000 h. Optymalne wymiary próbek: grubość do 5 mm, szerokość 70-76 mm, długość 100-152 mm. O ile nie ustalono inaczej, przygotowanie próbek po stronie Zamawiającego.


Wynik badania
Wizualna ocena zmian powierzchniowych lub kolorymetryczny pomiar zmiany barwy w układzie CIE Lab, zmiany właściwości mechanicznych. Fotografia porównawcza próbki i wzorca po ustalonym czasie w trakcie lub po zakończeniu badania.

Aparatura
Komora do testów starzeniowych Atlast UV Test z lampami fluorescencyjnymi UV 313 nm (UV-B) lub 340 nm (UV-A).
Możliwość programowania cykli badawczych (jasny / ciemny) o różnym natężeniu promieniowania UV i temperaturze oraz z nadeszczaniem lub kondensacją pary wodnej na powierzchni próbek (cykl ciemny).

Opcje
Przygotowanie próbek do badań (wycięcie na maszynie CNC). Możliwość wykonania dedykowanych uchwytów dla próbek niestandardowych. Badania powiązane: pomiar zmiany barwy, ocena barwy w komorze badań świetlnych, pomiar połysku powierzchni, badania wytrzymałościowe, badania w komorze klimatycznej, test mgły solnej, ścieralność.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM