Skip to main content

Aparatura

Oznaczanie gęstości rzeczywistej, pozornej (objętościowej) i nasypowej materiałów

Nazwa badania
Oznaczanie gęstości rzeczywistej, pozornej (objętościowej) i nasypowej materiałów


Normy PN-EN ISO 60, PN-EN ISO 1183, PN-EN ISO 845


Przedmiot badania
Oznaczenie gęstości materiału sypkiego (proszku lub granulatu) przechodzącego przez lejek o określonej konstrukcji (gęstość nasypowa - PN-EN ISO 60). Porowate tworzywa sztuczne i gumy (gęstość pozorna - PN-EN ISO 845). Nieporowate tworzywa sztuczne (PN-EN ISO 1183) – gęstość rzeczywista (ciężar właściwy).


Zastosowanie
Kontrola jakości produktu, dobór i kontrola jakości surowców przetwórstwa tworzyw sztucznych, kontrola procesu mieszania i wytłaczania tworzyw sztucznych. Ocena wpływu dodatku do tworzyw oraz technologii otrzymywania wyrobu na jego masę końcową.

Opis badania
Oznaczenie gęstości nasypowej tworzywa przechodzącego przez określony lejek (gęstość nasypowa) metodą wagową.
Wyznaczenie masy i objętości próbki w celu obliczenia gęstości (gęstość pozorna). Wykonuje się co najmniej dwa powtórzenia pomiaru dla gęstości nasypowej i pięć dla gęstości pozornej.

Wynik badania
Gęstość (ciężar właściwy), gęstość pozorna, gęstość nasypowa [kg/m3] jest średnią arytmetyczną z przeprowadzonych pomiarów.
W przypadku gęstości nasypowej dokładność oznaczenia jest zależna od rozmiaru i kształtu cząstek badanego materiału.

Aparatura

Zestaw piknometrów do oznaczania gęstości rzeczywistej (ciężaru właściwego) materiałów. Lejek do pomiaru gęstości nasypowej.

Opcje
Badania powiązane: oznaczanie zawartości napełniacza w tworzywie sztucznym, identyfikacja tworzywa sztucznego, oznaczanie zawartości alkoholu alkoholomierzem, pomiar gęstości cieczy aerometrem, oznaczanie zawartości składników lotnych w surowcach z użyciem wagosuszarki.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM