Skip to main content

Aparatura

Analiza termiczna dynamicznych właściwości mechanicznych DMTA

Analiza termiczna dynamicznych właściwości mechanicznych DMTA

Nazwa badania

Analiza termiczna dynamicznych właściwości mechanicznych

Normy

ISO 3219, ISO 6721-1, PN-EN 14770, ASTM D4440, ASTM D4473, ASTM D5279

Przedmiot badania

Termoplastyczne i termoutwardzalne tworzywa sztuczne, elastomery, lakiery, farby, kosmetyka, farmacja, artykuły spożywcze, materiały budowlane.

Zastosowanie

Wyznaczanie właściwości układów polimerowych, m.in.: - analiza budowy kopolimerów, - badanie mikrojednorodności polimerów, - testy zmęczeniowe klejów (wytrzymałość mechaniczna), żeli (pamięć struktury), - badanie stopnia usieciowania polimerów, - wyznaczanie temperatury zeszklenia (Tg) - określenie stopnia mieszalności polimerów.

Opis badania

Badanie dynamicznych właściwości mechanicznych (DMA) polega na poddaniu standardowej próbki zamocowanej w odpowiednim uchwycie działaniu odkształceń oscylacyjnych. Możliwe jest wykonanie badania w funkcji temperatury (DMTA). Typowo wykonuje się dwa lub trzy powtórzenia w serii pomiarowej według określonego programu badawczego.

Wynik badania

Temperatura zeszklenia (Tg) polimeru termoplastycznego [°C]. Moduł sprężystości G’, moduł strat G”, współczynnik stratności tg(δ). Punkt żelowania i czas utwardzania żywic. Czas krystalizacji stopów polimerowych.

Aparatura

Reometr rotacyjny Anton Paar MCR302. Prędkość ścinania od 0,01 do 8000 s-1. Uniwersalny uchwyt do prób rozciągania (UXF), uchwyt prostokątny do próbek stałych (SRF) – system skręcający do beleczek. Pomiar w zakresie temperatury od –100 do +250°C.

Opcje

Badania powiązane: reometria kapilarna termoplastycznych tworzyw sztucznych w wysokich temperaturach, badania wytrzymałościowe, badania termomechaniczne.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM