Skip to main content

Aparatura

Lepkość dynamiczna, właściwości reologiczne

Lepkość dynamiczna, właściwości reologiczne

Nazwa badania

Lepkość dynamiczna, właściwości reologiczne

Normy

Wiskozymetr Bohlin Visco: ISO 3219, Farm. Eur. 2.2.8, Farm. Eur. 2.2.10, USP 912. Reometr rotacyjny: ISO 3219, ISO 6721-1, ASTM D4440, ASTM D4473, ASTM D5279, PN-EN 14770

Przedmiot badania

Właściwości reologiczne: wyznaczenie krzywej lepkości oraz płynięcia w określonej temperaturze dla cieczy, past, żeli, płynów i próbek stopionych (żywice, polimery termoplastyczne), przemiatanie amplitudą.

Zastosowanie

Branże: spożywcza, budowlana, farby, lakiery, farmacja, kosmetyka. Kontrola jakości surowców i produktów, prace rozwojowe i optymalizacyjne produktów, projektowanie procesów transportu w instalacji, określenie lepkości farby w funkcji prędkości ścinającej lub temperatury,określenie lepkości produktu spożywczego w różnych temperaturach (warunki magazynowania) dla określenia optymalnych parametrów transportu; badanie lepkości w zależności od temperatury i prędkości ścinania.

Opis badania

Oznaczenie lepkości dynamicznej w określonych warunkach temperatury i prędkości ścinania γ [s-1]. Oznaczenie lepkości w funkcji temperatury lub prędkości ścinania (s-1). Pomiary wykonuje się w rotacji lub oscylacji przy użyciu układów pomiarowych: płytka/płytka PP25, płytka/stożek 1°. Pomiar w zakresie temperaturowym od –100 do +280°C (reometr Anton Paar MCR302) lub od –35 do +70°C (wiskozymetr Bohlin Visco 88) - w zakresie ograniczonym przez właściwości próbki. Standardowo wykonuje się dwa lub trzy powtórzenia w serii pomiarowej (każdorazowo na nowej próbce materiału).

Wynik badania

Pomiary rotacyjne: lepkość dynamiczna [Pa·s], lepkość zespolona η* [Pa·s], krzywa lepkości η(γ), krzywa płynięcia η(τ), granice płynięcia, lepkość w funkcji czasu lub temperatury, krzywa zależności lepkości od temperatury, krzywa zależności lepkości od prędkości ścinania. Pomiary oscylacyjne: moduł magazynowania / zachowawczy / sprężystości G’, moduł zespolony G*, moduł stratności / lepkości G”, przebieg G’ i G” w funkcji amplitudy i częstotliwości, przemiatanie amplitudą, współczynnik stratności mechanicznej tg(a), temperatura zeszklenia Tg, pełzanie i odzysk.

Aparatura

Reometr rotacyjny Anton Paar MCR302. Prędkość ścinania: 0,01 do 8000 s-1. Układ pomiarowy płytka-płytka 25 mm i płytka-stożek (1°). Możliwość pomiaru w atmosferze N2. Wiskozymetr rotacyjny Bohlin Visco 88 Malvern Instruments z ultratermostatem. Prędkość ścinania: 0 do 2·104 s-1. Zakres momentu obrotowego: od 0 do 10 mNm. Zakres pomiarowy naprężenia ścinającego: 0 do 104 Pa. Zakres pomiarowy lepkości dynamicznej: 0,001 do 20 Pa·s.

Opcje

Badania powiązane: MFI (MFR, MVR) w przypadku tworzyw termoplastycznych, DMTA, reometria kapilarna termoplastycznych tworzyw sztucznych w wysokich temperaturach, badania wytrzymałościowe, badania termomechaniczne.

 

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM