Skip to main content

Aparatura

Oznaczanie właściwości mechanicznych przy zginaniu

Oznaczanie właściwości mechanicznych przy zginaniu

 

Normy

PN-EN ISO 178 (tworzywa nie wzmocnione), PN-EN ISO 14125 (kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem)

Przedmiot badania

Pomiar właściwości mechanicznych przy zginaniu - określenie wytrzymałości na zginanie, modułu sprężystości przy zginaniu, zależności naprężenie - odkształcenia przy sprężystości w próbie zginania trzy – i czteropunktowego.

Zastosowanie

Właściwości sprężyste tworzyw nie wzmacnianych i kompozytów wzmacnianych włóknem. Kontrola jakości produkcji, testy materiałowe, wdrażanie wyrobów, badania użytkowe. Materiały budowlane i konstrukcyjne, termoplastyczne tworzywa sztuczne, guma, materiały piankowe, materiały napełniane, wzmacniane i termoutwardzalne, laminaty, żywice, wyroby do izolacji cieplnej.

Opis badania

Metoda obciążenia trójpunktowego lub czteropunktowego. Próbkę swobodnie podpartą obciąża się siłą w środku belki (obciążenie trójpunktowe) lub dwoma siłami symetrycznymi (obciążenie czteropunktowe). W próbie określa się wytrzymałość na zginanie oraz moduł sprężystości wzdłużnej przy zginaniu na postawie strzałki ugięcia (umowna strzałka ugięcia: Sc = 1,5 x h) a także inne cechy zależności f=σ(ε) przy zginaniu. Badanie z użyciem znormalizowanej beleczki o określonych wymiarach i proporcjach przekroju i długości (PN-EN ISO 178): L/h = 16; h/b = 2,5; (L – rozstaw podpór, standardowo 160 mm; przy innych wymiarach próbki L/h = 20). Preferowane są standardowe kształtki (beleczki) o wymiarach (l, h, b) 80 x 10 x 4 mm. Standardowo wykonuje się pomiary co najmniej pięciu próbek w serii.

Wynik badania

Wytrzymałość na zginanie σfM [MPa], odkształcenie zginające εf [%] naprężenie zginające przy złamaniu σfB [MPa], odkształcenie zginające przy złamaniu εfB [%], moduł sprężystości wzdłużnej Ef [MPa]. Zdolność do przenoszenia obciążeń zginających - krzywa zależności wytrzymałości na zginanie (strzałki ugięcia) od naprężenia zginającego (obciążenia).

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa Instron 5969 o zakresie pomiarowym do 50kN (uchwyty przesuwne do 10kN) z komorą termiczną, podpory trójpunktowe i czteropunktowe do badania ugięcia.

Opcje

Pomiar w podwyższonej lub obniżonej temperaturze (-40 do +80°C). Badania powiązane: właściwości mechaniczne przy ściskaniu, wydłużenie względneprzy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, badania klimatyczne i starzeniowe UV.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM