Skip to main content

Aparatura

Oznaczanie właściwości mechanicznych przy ściskaniu

Oznaczanie właściwości mechanicznych przy ściskaniu

 

Normy

PN-EN ISO 604 (tworzywa sztuczne), PN-EN 1605 (izolacje), PN-EN 1606 (izolacje)

Przedmiot badania

Pomiar wytrzymałości na ściskanie lub pełzanie przy ściskaniu.

Zastosowanie

Kontrola jakości produkcji, testy materiałowe, wdrażanie wyrobów, badania użytkowe. Materiały budowlane i konstrukcyjne, tworzywa sztuczne, guma, materiały izolacyjne, piankowe. Wyznaczenie właściwości mechanicznych przy ściskaniu: moduł sprężystości przy ściskaniu oraz inne cechy zależne, takie jak naprężenie lub odkształcenie przy ściskaniu w określonych warunkach, odkształcenie przy działaniu obciążenia ściskającego, pełzanie przy ściskaniu.

Opis badania

Obciążenie ściskające działające osiowo ze stałą szybkością na znormalizowaną próbkę.Preferowane są standardowe kształtki w postaci walca, sześcianu lub prostopadłościanu.

Wynik badania

Wytrzymałość na ściskanie Rc [MPa]. Odkształcenie przy wytrzymałości na ściskanie εc [%]. Zależność naprężenia od przemieszczenia.

Zmiana odkształcenia przy stałym naprężeniu ściskającym w określonych warunkach. temperatury i wilgotności w czasie (pełzanie przy ściskaniu).

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa Instron 5969 o zakresie pomiarowym do 50kN z komorą termiczną, talerze ściskające o średnicy 150 mm.

Opcje

Pomiar w podwyższonej lub obniżonej temperaturze (-40 do +80°C). Badania powiązane: właściwości mechaniczne przy zginaniu, wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość Shore'a, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.

 

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM