Skip to main content

Aparatura

Wydłużenie względne przy zerwaniu

Wydłużenie względne przy zerwaniu

Normy

PN-EN ISO 527, PN-EN ISO 1798

Przedmiot badania

Właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych i kompozytów tworzywowych: wytrzymałość przy rozciąganiu statycznym: maksymalne naprężenie rozciągające elastycznych tworzyw sztucznych (w tym porowatych), gumy, silikonów.

Zastosowanie

Badanie elastycznych tworzyw sztucznych, gumy, silikonów. Sztywne i półsztywne tworzywa sztuczne termoplastyczne przeznaczone do wtryskiwania, wytłaczania i odlewania, w tym napełnione i wzmocnione, folie i płyty; sztywne i półsztywne tworzywa termoutwardzalne przeznaczone do formowania, w tym tworzywa napełniane i wzmacniane, sztywne i półsztywne płyty termoutwardzalne, laminaty; termoplastyczne i termoutwardzalne kompozyty wzmocnione włóknami, płyty wykonane z tworzyw preimpregnowanych, termotropowe polimery ciekłokrystaliczne.

Metoda nie nadaje się do badania sztywnych tworzyw porowatych (dla których stosuje się metodę ISO 1926) i struktur zawierających tworzywa porowate.

Opis badania

Badanie polega na określeniu wydłużenia względnego przy zerwaniu. Przeprowadzane jest z użyciem standardowych znormalizowanych kształtek pomiarowych, zwykle typu 1A lub 1B (wiosełek), przy jednoczesnym pomiarze działającej siły i wydłużenia próbki. Standardowo wykonuje się pięć powtórzeń w serii pomiarowej.

Wynik badania

Wydłużenie względne przy zerwaniu próbki [%]. Naprężenie przy zerwaniu Ru [MPa]. Fu - obciążenie przy zerwaniu [N]. Granica plastyczności Re (jeżeli występuje) [MPa]. Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym [%]. Moduł sprężystości E [MPa].

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa Instron 5969 o zakresie pomiarowym do 50kN z komorą termiczną (uchwyty przesuwne do 10kN).

Opcje

Pomiar w podwyższonej lub obniżonej temperaturze (-40 do +80°C). Pomiar z ekstensometrem. Badania powiązane: wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.

 

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM