Skip to main content

Aparatura

Badanie właściwości wytrzymałościowych połączeń klejonych na zakładkę

Badanie właściwości wytrzymałościowych połączeń klejonych na zakładkę

 

Nazwa badania

Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu połączeń klejonych na zakładkę

 

Normy

PN-EN 1465

 

Przedmiot badania

Właściwości mechaniczne złącz klejowych zakładkowych – naprężenia ścinające.

 

Zastosowanie

Badanie połączeń klejowych w warunkach typowych dla ich pracy. Określenie wytrzymałości na ścinanie łącz klejonych w postaci połączeń na zakładkę, gdzie materiałem połączonym klejem może być tworzywo sztuczne i / lub metal albo inny materiał. Kontrola jakości produkcji i dostaw produktu (kleju), projektowanie wytrzymałościowe, prace badawczo-rozwojowe tworzyw sztucznych, badania wdrożeniowe.

 

Opis badania

Badania wytrzymałości na ścinanie połączeń klejonych na zakładkę wykonywane są przy ustalonej grubości oraz szerokości i wysokości łącza klejowego. Standardowo wykonuje się co najmniej pięć powtórzeń w serii pomiarowej.

 

Wynik badania

Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu Rt [MPa]. Maksymalna siła ścinająca Fmax [N].

 

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa Instron 5969 o zakresie pomiarowym do 50kN z komorą termiczną (uchwyty przesuwne do 10kN).

 

Opcje

Badania powiązane: wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, odporność na pełzanie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM