Skip to main content

Aparatura

Pomiar wytrzymałości na rozciąganie

Pomiar wytrzymałości na rozciąganie

 

Normy

PN-EN ISO 527, PN-EN ISO 1798

Przedmiot badania

Właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych i kompozytów tworzywowych – wytrzymałość przy rozciąganiu statycznym: maksymalne naprężenie rozciągające, moduł sprężystości, naprężenia / wydłużenia.

Zastosowanie

Badanie elastycznych tworzyw sztucznych, gumy, silikonów oraz materiałów kruchych i porowatych. Kontrola jakości produkcji i dostaw produktu, projektowanie wytrzymałościowe, prace badawczo-rozwojowe w zakresie tworzyw sztucznych. Sztywne i półsztywne tworzywa sztuczne termoplastyczne przeznaczone do wtryskiwania, wytłaczania i odlewania, w tym napełnione i wzmocnione, folie i płyty; sztywne i półsztywne tworzywa termoutwardzalne przeznaczone do formowania, w tym tworzywa napełniane i wzmacniane, sztywne i półsztywne płyty termoutwardzalne, laminaty; termoplastyczne i termoutwardzalne kompozyty wzmocnione włóknami, płyty wykonane z tworzyw preimpregnowanych, termotropowe polimery ciekłokrystaliczne, tkaniny (np. transportowe).

Opis badania

Badanie polega na osiowym rozciąganiu znormalizowanej próbki ze stałą prędkością – dla tworzyw sztucznych zwykle kształtek pomiarowych typu 1A lub 1B (wiosełek). W trakcie pomiaru rejestruje się zależność siły rozciągającej od wydłużenia próbki. Standardowo wykonuje się siedem powtórzeń w serii pomiarowej. Wynik badania Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]. Moduł sprężystości E (Younga) [MPa]. Fmax – maksymalna wartość siły obciążającej / siła odpowiadająca maksymalnemu naprężeniu [N]. Odkształcenie przy wytrzymałości na rozciąganie εm (wydłużenie ∆l przy Rm) [MPa]. Naprężenie przy zerwaniu Ru [MPa]. Wydłużenie przy zerwaniu εu [%].

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa Instron 5969 o zakresie pomiarowym do 50kN (uchwyty przesuwne do 10kN) z komorą termiczną.

Opcje

Pomiar w podwyższonej lub obniżonej temperaturze (od -40 do +80°C). Pomiar z ekstensometrem. Badania powiązane: wydłużenie względne przy zerwaniu, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu i ściskaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej. 

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM