Skip to main content

Aparatura

Analizator elementarny (Flash 2000, Thermo Scientific)

Jest to urządzenie do Organicznej Analizy Elementarnej (OEA) wykorzystujące metodę dynamicznego, pełnego spalania próbek w piecu redukcyjno-utleniającym z elektronicznie sterowaną temperaturą.

MATERIAŁY DO BADAŃ

- organiczne i nieorganiczne związki – próbki stałe i ciekłe,
- ilość próbki: 2 – 200 mg.

ZAKRES BADAŃ

- ilościowe oznaczenie zawartości procentowych,
- pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka,
- ilościowe oznaczenie zawartości procentowych tlenu,
- zakres pomiarowy 0,01 – 100%.

ZASTOSOWANIE

Analiza związkow chemicznych organicznych oraz nieorganicznych, lekarstw, materiałów roślinnych, glebowych, nawozów, produktów żywnościowych, węgli, polimerów, skał, minerałów, osadów, odpadow itp.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM