Skip to main content

Aparatura

Analizator termograwimetryczny (TGA 4000, Perkin Elmer)

Umożliwia pomiar zmian masy próbki w ściśle zdefiniowanej atmosferze, zapewnia detekcję efektów egzo- i endotermicznych.

MATERIAŁY DO BADAŃ

- analiza próbek stałych, proszków, folii, włókien, cieczy,
- ilość próbki: 2 – 1500 mg.

ZAKRES BADAŃ

- zmiana masy wyrażana w % lub mg,
- wyznaczanie poszczególnych etapów ubytków masy,
- bezpośrednie określanie zmiennych temperatur i masy,
- wyznaczanie pozostałości masy,
- wyznaczanie maksimów temperatur na krzywej pochodnej zmiany masy (analiza szybkości zmian masy),
- oznaczania wilgoci,
- porównywanie trwałości termicznej materiałów.

ZASTOSOWANIE

- analiza próbek środowiskowych,
- charakterystyka polimerów; analiza śladowych ilości,
- dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kosmetykach czy farmaceutykach.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM