Skip to main content

Aparatura

Analizator termiczny sprzężony ze spektrometrem FTIR Frontier (STA 6000, Perkin Elmer)

Jednoczesna analiza termiczna (STA): połączenie termograwimetrii (TG) i skaningowej kalorymetrii rożnicowej (DSC) w stosunku do jednej probki, z możliwością analizy widm w podczerwieni wydzielanych gazow. Analizator jest idealny do zastosowań, gdzie ważna jest identyfikacja związkow wydzielających się z materiałow podczas ogrzewania m.in. w badaniu mechanizmu rozkładu, identyfikacji pozostałości rozpuszczalnikow w środkach leczniczych.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM