Skip to main content

Aparatura

Skaningowy kalorymetr różnicowy (DSC 8500, Perkin Elmer)

Urządzenie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru temperatury i ciepła, pochłanianego lub wydzielanego w przemianie fazowej lub ciepła właściwego poza zakresem przemian fazowych.

MATERIAŁY DO BADAŃ

- próbki stałe, ciekłe, roztwory, zawiesiny,
- ilość próbki: 5 – 20 mg.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE

- zakres temperaturowy: -180 – 750°C,
- szybkość skanowania: 0,01 – 750°C/min.

ZAKRES BADAŃ

wyznaczanie temperatury i efektów cieplnych przemian endo- i egzotermicznych różnego typu: reakcji chemicznych oraz przemian fazowych (przemiany szkliste, topnienie, krystalizacja, parowanie, dehydratacja, sieciowanie, rozkład termiczny).

ZASTOSOWANIE

- charakterystyka materiałów farmaceutycznych,
- badanie polimorfizmu materiałów, 
- właściwości termofizyczne tworzyw sztucznych, 
- oznaczanie temperatury sieciowania np. podczas sieciowania żywic epoksydowych.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM